Vallibonavenatrix cani, nový španělský příbuzný spinosaura

Spinosauři, tedy zástupci teropodních dinosaurů z kladu Spinosauridae, patří k nepopulárnějším dinosaurům vůbec. Vděčí za to hned několika skutečnostem. Zaprvé se jedná o poměrně bizarní dinosaury, kteří svým vzhledem mohou daleko více připomínat současné krokodýly než jiné teropody, takže na sebe rychle a úspěšně strhávají pozornost všech dinosauřích nadšenců. Zadruhé se jednalo o často gigantické dravce. Délka největšího spinosaurida, kterým byl severoafrický druh Spinosaurus aegyptiacus, mohla přesahovat 15 metrů. Žádný jiný dosud známý teropod tak dlouhý nebyl. Jiní teropodi, jako třeba proslulý Tyrannosaurus rex, mohli ovšem být obecně masivnější. Zatřetí pak nelze vyloučit, že na rozdíl od drtivé většiny neptačích teropodů mohli někteří spinosauridi značnou část života trávit ve vodním prostředí. V této souvislosti však dosud probíhá mezi paleontology debata (viz např. nedávno publikované práce Hendersona, Ardena a jeho spoluautorů či Honea a Holtze).

Spinosauridy dosud známe z četných nálezů v Africe (Ostafrikasaurus?, Sigilmassasaurus, Spinosaurus, Suchomimus), několika výskytů v Jižní Americe (Irritator, Oxalaia), Evropě (Baryonyx, Suchosaurus?) a Asii (Ichthyovenator, Siamosaurus), a dokonce i z fragmentárních pozůstatků v Austrálii (nepojmenovaný nález ze souvrství Eumeralla v australské Victorii). Jednalo se tedy o globálně rozšířený klad.

Nyní můžeme ke spinosauridům připočítat další nový evropský druh. Vallibonavenatrix cani, jak byl nový spinosaurid nazvaný, byl popsán týmem paleontologů vedeným Elisabete Malafaiou z madridské Universidad Nacional de Educación a Distancia (Španělsko) a lisabonské Universidade de Lisboa (Portugalsko). Vallibonavenatrix je známý především na základě částí páteře a pánve, jež byly objevený ve spodnokřídových (svrchnobarremských) vrstvách souvrství Arcillas de Morella, nedaleko města Villabona (odtud také jméno nově popsaného dinosaura). Dinosaurus tedy žil před přibližně 125 miliony let.

Elisabete Malafaia, hlavní autorka popisu nového španělského spinosaurida, a Juan Cano Forner, objevitel jeho pozůstatků a člověk na jehož čest dinosaurus obdržel druhové jméno cani (Agencia SINC).

Analýza příbuzenských vztahů, kterou autoři popisu druhu V. cani provedli, naznačuje, že se mohlo jednat a zástupce vývojové větve Spinosaurinae. Vallibonavenatrix tak mohl mít evolučně blíže k severoafrickému spinosaurovi než třeba k evropskému druhu Baryonyx walkeri. Vztahy mezi spinosauridními teropody jsou však nadále poměrně nejisté, takže nás v tomto ohledu ještě čekají další výzkumy. O ekologii nového spinosaurida prozatím mnoho nevíme. Dinosaurus byl autory charakterizován jako „středně velký“ spinosaurid. Přesnější odhady jeho tělesných rozměrů ale dosud chybí. Z vrstev souvrství Arcillas de Morella známe zejména pozůstatky větších ornitopodů, jako byl kupříkladu Morelladon beltrani.

  • Rekonstrukce spinosaurida druhu Vallibonavenatrix cani (© José Antonio Peñas).

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *