Autoři

Daniel Madzia v Muzeu evoluce Polské akademie věd, Varšava, Polsko.

Mgr. Daniel Madzia, Ph.D. (* 1989) je paleontolog, který se zabývá především druhohorními obratlovci. Účastnil se terénních výzkumů ve Spojených státech, v Rusku, v Panamě či v Polsku. Vedl výzkum, jehož výsledkem bylo pojmenování prvního českého neptačího dinosaura, druhu Burianosaurus augustai. Je také autorem popisu masožravého dinosaura z okolí Brna. V rámci své výzkumné činnosti se věnoval kupříkladu teropodním a sauropodním dinosaurům ze svrchní křídy Mongolska, pliosaurům z evropských a severoamerických nalezišť či příbuzenským vztahům velkých šupinatých plazů ze skupiny mosasaurů. Daniel Madzia je autorem desítek populárně naučných článků, které vyšly v češtině a polštině (mj. v polském vydání časopisu Scientific American), příležitostně vyučuje v oblasti evoluční paleontologie a přednáší dětem v rámci nadace NaUD (Nadwiślański Uniwersytet Dziecięcy, Varšava, Polsko). V roce 2017 se stal laureátem prestižního stipendia prezidenta Polské akademie věd, jež se uděluje doktorandům výzkumných ústavů za mimořádné úspěchy na poli vědy.

Vladimír Socha s modelem brachiosaura. Foto: Martin Veselý, MAFRA.

RNDr. Vladimír Socha (* 1982) je lektor, pedagog, spisovatel a popularizátor paleontologie, autor šestnácti knižních titulů (z toho jedno 2. vydání) a šesti brožurek o dinosaurech, pravěku a vesmíru pro děti a mládež. Knihy také překládá. Zejména se jedná o anglicky psané tituly s historickým a přírodovědným zaměřením. Pravidelně přednáší v různých vzdělávacích institucích, přispívá četnými články do populárně naučných periodik a vystupuje v médiích. V roce 2017 byla webová stránka Vladimíra Sochy DinosaurusBlog nominována na cenu Magnesia Litera v kategorii Blog roku. Vladimír Socha se rovněž příležitostně účastní terénního výzkumu (Spojené státy, Polsko). Spoluorganizoval také výstavy ilustrací dinosaurů a jiných pravěkých zvířat, a to například ve spolupráci se slovenským ilustrátorem Vladimírem Rimbalou. Dále spolupracoval například také s ilustrátory Lubomírem Kupčíkem, Jiřím Svobodou nebo Petrem Modlitbou.