Sedm nových dinosaurů během pár dnů!

Máme za sebou nejspíš nejúspěšnější týdny letošního roku, alespoň co se nově popsaných dinosaurů týká. Zveřejněny byly totiž vědecké popisy (ať již ve finální podobě nebo jen coby „nově přijaté“ články, jež se ještě neobjevily v konečné podobě v tištěných verzích časopisů) hned sedmi nových druhohorních neptačích zástupců kladu Dinosauria. Na přelomu září a října tohoto roku byl téměř každý druhý den popsán nový taxon dinosaura! Pojďme si tedy tyto nové přírůstky z několika kontinentů stručně představit, a to v abecedním pořadí.

Ceratosuchops inferodios (Theropoda, Spinosauridae, Baryonychinae)
Spolu s blízce příbuzným druhem Riparovenator milnerae byl Ceratosuchops („rohatá krokodýlí tvář“) formálně popsán v jedné společné odborné práci. Fosilie tohoto spinosauridního teropoda v podobě fragmentů lebky byly objeveny v horninách souvrství Wessex na ostrově Wight. Pocházejí z období rané křídy (geologický věk barrem), a mají tak stáří asi 130 až 125 milionů let. Přesné rozměry ceratosuchopse nejsou známé, s odhadovanou délkou 7,8 metru se ale patrně jednalo o středně velkého spinosaurida. Podobně jako většina jeho příbuzných byl specializován na život při březích vod a jeho kořistí byly převážně ryby a další vodní obratlovci. Druhové jméno, inferodios, doslova znamená „pekelná volavka“.

Papiliovenator neimengguensis (Theropoda, Paraves, Troodontidae)
Malý dravý dinosaurus s poetickým rodovým jménem Papiliovenator, znamenajícím v překladu „lovec motýlů“, žil v době před asi 75 až 71 miliony let na území současného Vnitřního Mongolska (autonomní oblast na severozápadě Číny). Typový exemplář, objevený v horninách souvrství Bajan Mandahu, má podobu téměř kompletně zachované lebky a podstatných částí postkraniální kostry. Anatomické znaky na kostře dokládají, že se jednalo o taxon, nacházející se patrně blízko báze vývojové větve, zahrnující všechny známé východoasijské troodontidy.

Pendraig milnerae (Theropoda, Coelophysoidea)
Pendraig milnerae beze sporu patří k nejdůležitějším a jistě i nejzajímavějším nově popsaným druhům dinosaurů posledních let. Tento „vrchní drak“, jak v překladu z velštiny zní jeho rodové jméno, totiž představuje nestaršího teropodního dinosaura z britských ostrovů. Pendraig milnerae žil před asi 215 až 201 miliony let na území dnešního jižního Walesu. Druhové jméno, milnerae, je poctou nedávno zesnulé britské paleontoložce Angele Milnerové. Pendraig je známý na základě částečně dochovalé postkraniální kostry, jejíž anatomie naznačuje, že se jednalo o zástupce kladu Coelophysoidea, tedy skupiny raných teropodních dinosaurů.

Rekonstrukce nově popsaného teropoda druhu Pendraig milnerae (James Robbins, CC BY 4.0).

Riparovenator milnerae (Theropoda, Spinosauridae, Baryonychinae)
Spolu s druhem Ceratosuchops inferodios byl z vrstev geologické formace Wessex na území ostrova Wight popsán ještě jeden druh spinosauridního teropoda. Dostal rodové jméno znamenající „lovec na říčním břehu“, což dobře odpovídá paleoekologii tohoto dravce. Druhové jméno je opět poctou nedávno zesnulé britské paleontoložce Angele Milnerové, známé také výzkumem jiného evropského spinosaurida, druhu Baryonyx walkeri. Fosilie obou nových baryonychinů byly objeveny mezi lety 2013 a 2017 v lokalitě u Chilton Chine a původně byly považovány za pozůstatky samotného baryonyxe. Riparovenator je znám podle fragmentů lebečních kostí a jeho délka dosahovala podle odhadu autorů popisné práce asi 7,7 metru.

Sierraceratops turneri (Ceratopsia, Ceratopsidae, Chasmosaurinae)
Už tak značně vysoká rozmanitost laramidijských ceratopsidů byla navýšena s popisem nového druhu Sierraceratops turneri, jehož fosilie byly objeveny v horninách souvrství Hall Lake na území Nového Mexika. Tento nový zástupce skupiny Chasmosaurinae byl dlouhý asi 4,5 metru a jeho lebka nedosahovala dvoumetrové délky, jednalo se tak o ceratopsida střední velikosti. Objeveny byly fosilní části lebky i postkraniální kostry. Lebeční límec byl poměrně dlouhý a obsahoval výrazné otvory. Nadočnicové rohy byly relativně krátké a mohutné, dlouhé pak byly růžky na jugálních kostech. Sierraceratops byl původně považován za jižnější formu torosaura, ve skutečnosti však šlo o samostatný taxon ceratopsida.

Rekonstrukce koster severoamerického pachycefalosaurida druhu Stegoceras validum. Blízce příbuzným druhem byl nově popsaný taxon Sinocephale z čínského Vnitřního Mongolska. Tento východoasijský pachycefalosaurid byl po dlouhá desetiletí chybně řazen právě k taxonu Stegoceras (Cherrysweetdeal, CC BY 2.0).

Sinocephale bexelli (Pachycephalosauria, Pachycephalosauridae, Pachycephalosaurinae)
„Čínská hlava“ je doslovný překlad rodového jména tohoto malého pachycefalosaurida, objeveného již ve 30. letech minulého století v horninách souvrství Ulansuhai na území čínské autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko. V roce 1953 popsal fosilii temenní kosti švédský paleontolog Anders Birger Bohlin, a to pod jménem „Troodon“ bexelli. Až o 11 let později bylo rozeznáno, že se nejednalo o teropoda, ale o ptakopánvého dinosaura ze skupiny pachycefalosauridů. Trvalo pak ještě víc než půl století, než bylo navrženo, že se nejedná o zástupce známějšího rodu Stegoceras. Bohužel jediné, co z tohoto tlustolebého dinosaura, žijícího v období pozdně křídového turonu (asi před 92 miliony let) známe, je právě část jeho lebečního „dómu“.

Spicomellus afer (Thyreophora, Ankylosauria)
Stejně jako stegosaur druhu Adratiklit boulahfa, formálně popsaný před dvěma lety, také Spicomellus ze stejného souvrství v Maroku představuje zcela unikátní objev. Se stářím 168 až 164 milionů let (geologické věky bathon až callov, střední jura) se jedná o nejstaršího známého ankylosaura, a to s jedinou možnou výjimkou, kterou je obtížně identifikovatelný fosilní materiál ze skotského ostrova Skye. Je tak cenným dokladem faktu, že obě hlavní skupiny z kladu Thyreophora, tedy stegosauři a ankylosauři, existovali společně po dobu nejméně 20 milionů let. S délkou kolem 3 metrů byl Spicomellus („límec z trnů“) poměrně malým ankylosaurem.

  • Rekonstrukce baryonychinů druhů Ceratosuchops inferodios (vzadu) and Riparovenator milnerae (vepředu) ze spodní křídy Chilton Chine (Dan Folkes, CC-BY 4.0).
  • Článek byl v mírně pozměněné formě publikován také na webu DinosaurusBlog.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *