Klad

Předek (organizmus, populace nebo druh) a všichni jeho potomci.