Proč jsou dinosauři důležití?

19. září 2018 jsem se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy účastnil akce zvané 9. křídový seminář. Toto setkání odborné i laické veřejnosti se zájmem o vše, co souvisí s paleontologií (zejména pak s tou částí, jež se zabývá křídovou periodou druhohorní éry) proběhlo tedy již po deváté a já se jí účastnil poprvé. Zároveň to ale byla účast aktivní, protože jsem na akci vystoupil s vlastní prezentací, jejíž výmluvný název zněl „Popularizace (nejen) dinosaurů v ČR“. Jak asi uhodnete, příspěvek byl věnován zejména tematice popularizování paleontologické vědy u široké laické veřejnosti, a to za pomoci pomyslných „vyslanců“ v podobě populárních a oblíbených neptačích dinosaurů z mezozoické éry. Dinosauři jsou totiž mnohem víc než jen zajímavou, ale pro vědu nepříliš významnou skupinou pravěkých obratlovců. Tito dávní vládci druhohorních pevninských ekosystémů také dali vzniknout ptákům a výrazně proměnili podobu makroskopického živého světa.

Vzhledem k tomu, že se stali také ikonou lidské populární kultury, zastávají ještě jednu velmi významnou roli – jsou ambasadory paleontologie u obecné veřejnosti, obracející zájem mnoha potenciálních zájemců (včetně budoucích paleontologů) právě k němým horninám, obsahujícím zkameněliny. Popularizovat kterýkoliv vědní obor je v podstatě nutností, a dinosauři představují v tomto směru nesmírně silnou zbraň a mocný prostředek, jak tohoto cíle dosáhnout. Právě u nás je přitom tradice úspěšné popularizace paleontologie zásluhou výtvarníka Zdeňka Buriana, paleontologa Josefa Augusty nebo režiséra Karla Zemana velmi silná.

Proč jsou ale právě dinosauři tolik populární u laické a z velké části i odborné veřejnosti? Na tuto otázku hledají odpovědi mnozí paleontologové, historici vědy i kulturní antropologové. Jednou z pravděpodobných cest k vysvětlení může být tato: Dinosauři jsou často vizuálně impozantní, jejich základní biologie a anatomie je nám zcela přístupná (nejde ostatně o žádné mimozemšťany ani mytické draky), ale zároveň jsou dostatečně neobvyklí, aby vzbuzovali jakýsi podprahově vnímaný obdiv a zájem.

Jeden ze slajdů, popisující popularizační činnost autora. Kromě veřejných přednášek (v rozpětí od mateřské školky až po Univerzitu třetího věku), publikací knih a článků nebo rozhovorů pro periodika může být takovou příležitostí k osvětě například i paleontologický kroužek při ZŠ nebo diskuze v rámci autogramiády nové knihy (© Vladimír Socha).

Mnohé jiné skupiny vyhynulých obratlovců, jakkoliv jsou podivní nebo monstrózní (například někteří pozdně prvohorní synapsidi, kenozoičtí prakytovci a prašelmy ad.), se srovnatelnému zájmu médií v podobné míře ani zdaleka netěší. Jiný důvod pro popularitu dinosaurů spatřoval slavný americký paleontolog Stephen Jay Gould: „Dinosauři jsou obrovští, děsiví a vyhynulí.“ Co je ale podstatnější – dinosauři jsou v současné době také jakousi bránou k přiblížení vědy široké veřejnosti.

Právě díky dinosaurům a jejich nepopiratelnému kouzlu lze s laiky podrobně komunikovat složitější témata, jako jsou přírodní výběr, geologický čas, adaptace, biodiverzita, hromadná i menší vymírání apod. Dinosauři jsou tedy vlastně vyslanci přírodních věd v moderním světě. Ale to není vše – významný je totiž také jejich ekonomický potenciál, zejména v podobě přivýdělku za prodej suvenýrů a knih v případě muzejních institucí nebo i větších rozpočtů pro výzkum paleontologů a pro tvorbu paleo-umělců. Osobně jsem proto rád, že mohu svojí „popularizační troškou do mlýna“ přispět také…

 • Foto typového exempláře jednoho z nejslavnějších dinosaurů, druhu Tyrannosaurus rex (© Carnegie Museum of Natural History).

5 Comments

 1. Dobrý den,
  Nebude z konference dostupný nějaký video, nebo alespoň audio záznam?
  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Mottl

  1. Dobrý den, bohužel nebude – nikdo z přítomných žádný takový záznam nepořizoval, k dispozici jsou pouze fotografie. Ale pokud máte zájem, rád Vám sdělím podrobnosti. V. Socha

  2. Dobrý den,
   děkuji, ale ne třeba. Je to škoda. Bylo by fajn, kdyby další ročníky záznam měly.

   S pozdravem
   Mottl

  3. Tak jsem se na to doptal a žádné audiovizuální záznamy pořizovány ani v budoucnu nebudou. Důvod je prostý – mnozí vědci tam prezentují ještě oficiálně nezveřejněné výsledky výzkumů a byl by také problém s copyrightem některých materiálů. VS.

  4. Aha, tak mnohokrát děkuji za informace…

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *