Mnyamawamtuka moyowamkia a Nhandumirim waldsangae

Pokud si snad myslíte, že jsme začali psát články v nějakém cizím jazyce, ujišťujeme Vás, že stále publikujeme v češtině. Mnyamawamtuka moyowamkia a Nhandumirim waldsangae jsou vědecká jména dvou nových druhů dinosaurů, které si v tomto příspěvku krátce představíme.

Když biologové a paleontologové pojmenovávají nové druhy organizmů, není nezbytně nutné, jak by se mohlo často zdát, aby byla jejich vědecká jména konstruována při použití latinských či řeckých slov. Jednak pro to není žádný zvláštní důvod (kromě určité tradice) a jednak těmito dvěma jazyky stejně příliš lidí nevládne, takže využitím latiny či řečtiny stejně povětšinou nezabráníme případným nesmyslným lingvistickým přehmatům.

O tom však třeba někdy jindy. Dnes se podívejme na dva nové dinosaury, o kterých ještě pravděpodobně v budoucnu uslyšíme (byť nelze vyloučit, že při použití nějaké zkomolené verze jejich jmen). Tím prvním je sauropodní dinosaurus ze skupiny Titanosauria, který byl popsán Ericem Gorscakem z Midwest University a Ohio University a Patrickem M. O’Connorem z Ohio University pod poněkud krkolomným jménem Mnyamawamtuka moyowamkia. Jakkoli zvláštně toto jméno zní, výslovnost bychom snad měli po krátkém tréninku zvládnout. Ve svahilštině se pak přibližně jedná o „zvíře/bestii od řeky Mtuky se srdcem z ocasu“. Zatímco jméno Mnyamawamtuka („zvíře/bestie od řeky Mtuky“) patrně nevyžaduje dalšího komentáře, moyowamkia, tj. „srdce z ocasu“, už nejspíš ano. Druhové jméno odkazuje k poněkud zvláštnímu tvaru obratlů ze střední části ocasu, které mají z distálního pohledu (tedy z pohledu od konce ocasu) obrys přibližně ve tvaru srdce.

Obratel ze střední části ocasu druhu Mnyamawamtuka moyowamkia (z pohledu od konce ocasu), s obrysem přibližně ve tvaru srdce (převzato z práce Gorscaka a O’Connora).

Dle analýzy příbuzenských vztahů je Mnyamawamtuka moyowamkia vývojově poměrně bazálním zástupcem titanosaurů, možná blízkým příbuzným malawisaura. Jeho fosilní materiál pochází ze „střední“ křídy členu Mtuka (odkud je prvním známým tetrapodem vůbec). Tyto vrstvy jsou součástí souvrství Galula v jihozápadní Tanzánii. Přestože stáří hornin, v nichž byl nový sauropod objeven, je stále předmětem výzkumů, nový druh mohl žít před přibližně 110 až 100 miliony let.

Druhý nový dinosaurus s nestandardním jménem, Nhandumirim waldsangae, není o nic méně zajímavý. Vlastně by se dalo poměrně bezpečně říct, že z hlediska výzkumu evolučních vztahů dinosaurů je mnohem zajímavější a hlavně významnější než Mnyamawamtuka. Asi metr dlouhý Nhandumirim waldsangae, popsaný týmem vedeným Júliem C. A. Marsolou z brazilské Universidade de São Paulo, je totiž velmi raným zástupcem Dinosauria se znaky podobnými těm přítomným u prvních teropodů. Fosilní materiál druhu N. waldsangae byl objeven v Brazílii, na lokalitě zvané Waldsanga či Cerro da Alemoa, ve svrchních vrstvách členu Alemoa v rámci souvrství Santa Maria. Dinosaurus tak s největší pravděpodobností žil během pozdního carnu (raná fáze pozdního triasu), před přibližně 230 miliony let. Ze stejné lokality mimochodem pochází i jiný velmi významný raný dinosaurus, Saturnalia tupiniquim.

Silueta nového raného dinosaura druhu Nhandumirim waldsangae se zaznačeným zachovalým fosilním materiálem (převzato z práce Marsoly a kol.).

Jméno Nhandumirim vzniklo sloučením portugalských odvozenin výrazů z jazyků tupí-guaraní: „Nhandu“, jména pro běžce a nandu pampového, a slova „Mirim“, což znamená malý. Druhové jméno waldsangae pak odkazuje k již zmíněné lokalitě Waldsanga. Ani v tomto případě bychom tedy neměli mít nějaký zvláštní problém s výslovností, byť samozřejmě ve srovnání kupříkladu s tyranosaurem, apatosaurem nebo stegosaurem je to stále tak trochu jazykolam.

Nicméně nejdůležitější je samozřejmě to, co tento nově popsaný druh znamená pro výzkum raných dinosaurů. Nhandumirim waldsangae je jakousi směsicí znaků všech tři hlavní dinosauřích evolučních větví, tedy teropodů, sauropodomorfů i ptakopánvých. V současnosti není jisté, které z těchto skupin jsou si vzájemně blíže příbuzné. To nicméně vyplývá z toho, že máme poměrně slušný fosilní záznam rané evoluce skupiny Dinosauria, tedy druhů, jež mají časově a evolučně blízko ke vzniku zmíněných tří hlavních dinosauřích kladů. Nestarší známí dinosauři proto musí být zákonitě mozaikou znaků, přičemž u některých budou převažovat znaky teropodů, u jiných znaky sauropodomorfů a u jiných zase ptakopánvých.

Dvě různé analýzy příbuzenských vztahů, jejichž smyslem bylo co nejpřesněji rekonstruovat fylogenetickou pozici druhu Nhandumirim waldsangae jsou za jedno, že se jedná o velmi raného dinosaura. Avšak zatímco jedna si s ním neví příliš rady a naznačuje možnost, že by se mohlo jednat o raného sauropodomorfa nebo teropoda (nebo jejich příbuzného, ovšem vně těchto dvou kladů), druhá jej, nikoli však zcela přesvědčivě, považuje za jednoho z nejranějších teropodů. Prozatím nám tak nezbývá nic jiného než považovat nandumirima za dinosaura s některými typickými znaky teropodů a doufat, že budoucí výzkumy a objevy v tomto ohledu přinesou nějaké nové zajímavé skutečnosti.

  • Rekonstrukce titanosaura druhu Mnyamawamtuka moyowamkia (© Mark Witton).

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *