Zuul crurivastator, démonický ničitel holení

Mezi nejzajímavější nové dinosaury, popsané v posledních letech, patřil i velmi kvalitně zachovaný ankylosaurid z Montany, který obdržel své jméno podle záporné postavy z akční sci-fi komedie Krotitelé duchů. V tomto i u nás dobře známém americkém snímku z roku 1984 vystupuje postava démonického ducha (či zlého poloboha) jménem Zuul. Právě podle ní byl pojmenován obrněný dinosaurus, jehož lebka se vzdáleně podobala hlavě filmového Zuula. Druhové jméno crurivastator (ničitel holení) pak odkazuje k předpokládané obranné taktice ankylosauridů, spočívající ve schopnosti přerazit kosti nohy útočícího teropoda svojí masivní kostěnou palicí na konci ocasu.

Mapka s místem objevu, fotografie lokality a vypreparovaná lebka ankylosaurida druhu Zuul crurivastator, poměrně velkého obrněného dinosaura z pozdní křídy americké Montany (Victoria M. Arbour a David C. Evans, CC BY 4.0).

Zuul crurivastator je tedy dinosaurem s velmi zajímavým vědeckým jménem, tím ale jeho zajímavost rozhodně nekončí. Je totiž také jedním z nejlépe dochovaných ankylosauridů vůbec. K jeho objevu došlo 16. května roku 2014, kdy malý bagr zavadil při odstraňování horniny lžící o fosilní ocasní palici jakéhosi ankylosaurida. Tým komerčních sběratelů zde přitom pracoval na jiném objevu, konkrétně na pravděpodobné kostře velkého tyranosaurida druhu Gorgosaurus libratus.

Stroj proto odstraňoval nadložní horninu o mocnosti asi 12 metrů, když došlo k nečekanému objevu. Stalo se to nedaleko města Havre na severu Montany a pískovcové sedimenty spadaly do souvrství Judith River. Tato geologická jednotka v této oblasti zachycuje dobu před 76,2 až 75,2 milionu let, tedy část středního kampanu. Pracovníci z komerční společnosti Theropoda Expeditions LLC okamžitě zastavili práci na odkrývání horniny a nález prozkoumali. Brzy bylo jasné, že jde o velmi kompletní a proto cennou fosilní kostru. Nakonec musela být fosilie vyproštěna ve dvou obřích blocích horniny, přičemž ten větší vážil celých 15 tun. Když byla fosilie očištěna a odpreparována, převládla domněnka, že se jedná o exemplář euoplocefala (jiného evolučně pokročilého ankylosaurida).

V roce 2016 byla zkamenělina nabídnuta k prodeji pod přezdívkou „Sherman“. Zakoupilo ji kanadské Royal Ontario Museum a dostala se do sbírek pod označením ROM 75860. Byl zahájen detailní výzkum, který byl na jaře roku 2017 završen formálním popisem nového dinosaura.

Fosilie zachované části ocasní páteře zuula dokládá, jak nebezpečnou obrannou zbraní jeho ocas byl. Těžká kostěná palice na jeho konci byla ankylosauridem rozkývána takovou silou, že dokázala přerazit nohu i toho největšího útočícího tyranosaurida. Právě odtud pochází druhové jméno dinosaura crurivastator, doslova „ničitel holení“ (Victoria M. Arbour a David C. Evans, CC BY 4.0).

Odborníci Victoria Arbour a David Evans provedli výzkum fosilií za pomoci moderních zobrazovacích technologií a brzy mohli konstatovat, že mají před sebou dosud zcela neznámý druh ankylosauridního dinosaura s unikátními anatomickými znaky zejména na lebce (včetně tvaru a rozmístění kostěných destiček) a ocasu.

Rozměry tohoto středně velkého až většího druhu odhadli na 6 metrů délky a zhruba 2500 kilogramů hmotnosti. Lebka je dlouhá rovných 50 centimetrů a ocas měří 278 centimetrů. Rekordní v rámci severoamerických ankylosauridů je pak délka ocasní palice s „nástavcem“, jejíž dochovaná část je dlouhá 2,1 metru. Samotná kostěná „palice“ je dlouhá 52,5 cm a široká téměř 37 cm, s „hloubkou“ 8 cm. Není divu, že tento dinosaurus dostal své efektní druhové jméno. Dochovaly se dokonce i jeho osteodermy ještě na původních místech, dále fosilizovaný keratin a otisky kůže.

Podle provedené fylogenetické analýzy mohl být nejbližším vývojovým příbuzným zuula druh Dyoplosaurus acutosquameus, jen o několik stovek tisíciletí starší druh ze souvrství Dinosaur Park na území kanadské Alberty. Dalšími příbuznými pak byly druhy Scolosaurus cutleri a Anodontosaurus lambei, kteří jsou teprve v poslední době znovu považováni za vědecky platné druhy. Vzdálenějším příbuzným pak byl i proslulý Ankylosaurus magniventris, jeden z posledních žijících druhohorních neptačích dinosaurů.

Zuul crurivastator obýval ekosystémy plné mnoha různých životních forem, od ryb a obojživelníků přes menší plazy až po velké kachnozobé, rohaté a teropodní dinosaury. Největší nebezpečí pro něj nepochybně představovali velcí tyranosauridní teropodi, jako byl druh Gorgosaurus libratus nebo Daspletosaurus torosus. Právě tito obří predátoři byli zřejmě selekčním tlakem, který působil na evoluci ankylosauridů směrem k postupnému vyvinutí stále účinnější pasivní (brnění) i aktivní (kostěná palice na konci ocasu) obrany. Zuul crurivastator, zajímavý „obrněný“ dinosaurus ze severu Montany, je toho nádhernou ukázkou.

  • Rekonstrukce druhu Zuul crurivastator (© Danielle Dufault, Royal Ontario Museum).

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *