Regaliceratops peterhewsi, „královská rohatá tvář“

„Rohatí dinosauři“, tedy zástupci kladu Ceratopsidae, patřili k nejúspěšnějším megaherbivorům posledních asi 20 milionů let křídové periody a někteří jejich zástupci (jako byl Triceratops, Centrosaurus nebo Styracosaurus) patří k obecně dobře známým taxonům z nesmírně košaté a rozvětvené dinosauří menažerie.

Jedním ze zatím méně známých (protože teprve nedávno popsaných) druhů ceratopsidů je také Regaliceratops peterhewsi, představený vědeckému světu v roce 2015. Dinosaurus, jehož jméno tvoří v překladu nadpis tohoto příspěvku, se stal brzy po svém vědeckém popsání na krátkou dobu miláčkem médií. Ne snad proto, že jeho druhové jméno připomíná objevitele fosilií geologa Petera Hewse (který narazil na zkameněliny regaliceratopse v sedimentech na březích řeky Oldman na území kanadské provincie Alberty v roce 2005), ani proto, že jej popsala dvojice paleontologů Caleb Marshall Brown a Donald Henderson. Tím pravým důvodem bylo vzezření lebečního štítu dinosaura a zároveň jeho velmi pracné vyprošťování z horniny, pro které se mu dostalo filmové přezdívky „Hellboy“.

Lebka regaliceratopse se svým objevitelem, Peterem Hewsem (© Royal Tyrrell Museum).

Fosilie dinosaura byly objeveny v sedimentech souvrství St. Mary River, starých asi 68,5 až 67,5 milionu let (střední až pozdní fáze věku maastricht). Tento dinosaurus žil tedy přibližně v době 2,5 až 1,5 milionu let před přelomem křídy a paleocénu, neboli před velkou katastrofou na konci křídy. Byl tedy pomyslným předchůdcem oné proslulé terminální lancijské fauny, jíž se dějiny dinosauří dynastie (nepočítáme-li ptáky) uzavírají.

Holotyp tohoto ceratopsida nese katalogové označení TMP 2005.055.0001 a sestává z téměř kompletní fosilie lebky, dochované pouze bez rostrální kosti v přední části „čenichu“). Zkamenělina byla bohužel v průběhu doby značně poničena stlačováním nadložních hornin a její zadní i spodní část jsou již v podstatě nerozlišitelné od okolního sedimentu. Přesto lze na lebce vyčíst dostatek anatomických zvláštností, aby bylo možné považovat ji za exemplář zcela nového druhu rohatého dinosaura. Podle autorů popisné studie byl tento chasmosaurin velmi blízce příbuzný slavnému triceratopsovi, a to do té míry, že byl pravděpodobně součástí kladu Triceratopsini (kam by patřil spolu s eotriceratopsem, ojoceratopsem, titanoceratopsem, nedoceratopsem a torosauremne všichni tito ceratopsidi jsou ovšem nutně platnými taxony).

Když byl nicméně o rok později (tedy v roce 2016) formálně popsán další nový ceratopsid, Spiclypeus shipporum, autoři studie provedli vlastní fylogenetickou analýzu, z níž vyplývá, že regaliceratops mezi triceratopsiny patřit nemusel. Podle jejich výsledku byl mnohem ranější formou ceratopsida, a spadal tedy mimo zmíněný klad.

Ať už je pravda na straně autorů popisu regaliceratopse nebo jejich kolegů, jisté je, že tento rohatý dinosaurus představuje další pozoruhodný přírůstek do velmi početné rodiny severoamerických ceratopsidů. Při délce kolem 5 metrů a hmotnosti dosahující zhruba 1,5 až 2 tuny byl na poměry současné přírody relativně velkým zvířetem, v období pozdní křídy ale patřil spíše k menším druhům. Vždyť například zmiňovaný triceratops dosahoval více než pětinásobné hmotnosti a zhruba o čtyři metry větší tělesné délky, eotriceratops a titanoceratops pak nebyly o mnoho menší. Regaliceratops ale v každém případě představuje dalším důkaz faktu, že dynastie rohatých dinosaurů má ještě výzkumníkům i do budoucna hodně co nabídnout…

  • Rohatý dinosaurus druhu Regaliceratops peterhewsi (© Julius T. Csotonyi, Royal Tyrrell Museum).

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *