Mapusaurus roseae, obří dravý „ještěr Země“

Mapusaurus roseae byl zástupcem kladu atraktivních, často značně velkých „ještěrů se žraločími zuby“, jak zní český překlad názvu skupiny Carcharodontosauridae. Jeho fosilní materiál byl objeven na území argentinské Patagonie v lokalitě Cañadón del Gato, a to v sedimentech souvrství Huincul.

Mapusaurus byl současníkem jednoho z největších známých suchozemských živočichů všech dob, titanosaurního sauropoda druhu Argentinosaurus huinculensis. Je možné, že mapusauři lovili mláďata tohoto dlouhokrkého giganta, zejména pokud dokázali spolupracovat ve smečkách. Fosilie mapusaurů byly objeveny v rámci společného kanadsko-argentinského paleontologického projektu a jejich vykopání a preparace probíhaly v letech 1997 až 2001. V roce 2006 pak tohoto teropoda popsali paleontologové Rodolfo Coría a Philip J. Currie v odborném periodiku Geodiversitas.

Jméno Mapusaurus je odvozeno z jazyka indiánského kmene Mapučů, obývajících oblast nálezu, a znamená doslova „ještěr Země“ (slovo mapu totiž v jazyce Mapudungun znamená „Země“). Druhové jméno roseae zase odkazuje k barvě sedimentů, ve kterých byly fosilie objeveny („rose“, tedy anglicky růžová) a zároveň je poctou Rose Letwin, která vykopávky významně finančně podpořila.

Objev tohoto druhu se stal proslulým i díky faktu, že bylo objeveno přinejmenším sedm jedinců mapusaura na jedné lokalitě, což naznačuje, že mohlo jít o druh, žijící a lovící ve smečkách. Objevené exempláře mají různý věk a mohlo se tedy jednat i o jakési příbuzenské uskupení, podle některých paleontologů pak možná šlo jen o náhodné seskupení mrtvých těl, nahromaděných na jednom místě například po rozsáhlých záplavách. Podobná seskupení velkého množství jedinců jednoho druhu teropoda známe i ze Severní Ameriky, a to v případě jurského rodu Allosaurus (Utah) a křídových tyranosauridů rodu Albertosaurus (Alberta) a Daspletosaurus (Montana).

Ať už mapusauři lovili ve smečkách nebo ne, i jako jednotlivci museli být hrozivým zjevem ve svých ekosystémech. Dospělý jedinec měřil na délku kolem 10 metrů a vážil přes 3 tuny, některé kosterní fragmenty však nasvědčují ještě podstatně větším rozměrům odrostlých exemplářů. Paleontolog Thomas R. Holtz, Jr. například odhadl délku takového velkého jedince až na 12,6 metru, jeho hmotnost by pak pravděpodobně přesahovala 6 tun. Tím už by mapusaurus patřil do velikostní kategorie tyranosaura. Lebka jednoho fragmentárně zachovaného exempláře by podle dobře podložených odhadů měřila na délku v kompletním stavu 180 centimetrů. Druh M. roseae se tak velikostně značně blížil druhům Tyrannotitan chubutensis i Giganotosaurus carolinii z Argentiny, se kterými byl ostatně velmi blízce příbuzný (společně tvoří klad Giganotosaurini). Mapusaurus je z nich nejmladším druhem, nejméně o 20 milionů let mladší než tyranotitan a zhruba o 2 až 3 miliony let mladší než giganotosaurus. Žil totiž v období cenomanu až turonu (raná pozdní křída), asi před 97 až 93 miliony let.

Kromě již zmíněného kolosálního argentinosaura sdílel své životní prostředí také se středně velkými rebbachisauridními sauropody (rody Cathartesaura a Limaysaurus), dosud nepopsanými většími iguanodontními ornitopody a celou plejádou jiných teropodů – vzdáleně příbuzného karcharodontosaurida druhu Taurovenator violantei, dosud poměrně záhadného teropoda druhu Gualicho shinyae, megaraptora rodu Aoniraptor libertatem nebo s abelisauridy druhů Skorpiovenator bustingorryi a Ilokelesia aguadagrandensis.

Mapusauři byli téměř s jistotou nejsilnějšími dravci svého ekosystému a pokud lovili ve smečkách, představovali nepochybně i dominantní predátory. Je otázkou, zda si smečka několikatunových teropodů mohla dovolit zaútočit na dospělého argentinosaura s hmotností kolem 80 tun, pokud se to ale stalo, muselo jít o neuvěřitelnou podívanou. Dravec o velikosti slona útočící na kořist velikosti obří velryby je představa, za kterou by se nemusel stydět ani leckterý hollywoodský scénárista. V době života mapusaura před přibližně 95 miliony let se přitom podobné události možná reálně odehrávaly.

  • Rekonstruované kostry tří jedinců druhu Mapusaurus roseae v různých věkových stadiích. Je možné, že tito obří karcharodontosauridní teropodi žili v menších smečkách, případná kooperace jejích členů při lovu ale není prokázaná. Největší jedinci dosahovali délky zhruba v rozmezí 10 až 13 metrů a hmotnosti nejméně 3 až 6 tun. Představovali tedy dravce ve velikostní kategorii proslulého tyranosaura (Kabacchi/FunkMonk, CC BY 2.0).
  • Článek byl v mírně pozměnené formě publikován také na webu DinosaurusBlog.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *