Animantarx ramaljonesi, radioaktivní dinosaurus

Jediným druhem dinosaura, objeveným za pomoci měření radioaktivního vyzařování hornin, je severoamerický nodosaurid Animantarx ramaljonesi. Fosilie tohoto dinosaura byly objeveny v sedimentech souvrství Cedar Mountain na území Utahu a jejich stáří je dnes odhadováno na 104,4 až 98,3 miliony let (věky alb až cenoman).

Protože je dlouhodobě známo, že fosilie v těchto vrstvách jsou slabě radioaktivní, již od 90. let probíhají pokusy o jejich aktivní vyhledávání za pomoci radiologického měření. Tímto výzkumem se zabýval Ramal Jones, díky jehož práci byly fosilie nového obrněného dinosaura nakonec objeveny a v roce 1999 formálně popsány. Druhové jméno nodosaurida je tak poctou právě jeho objeviteli. Žádná z fosilních kostí totiž neležela v hornině odkryta a nebýt tohoto důmyslného výzkumu, vědci by na fosilii nejspíš nikdy nenarazili.

Jméno Animantarx pak vychází z latinských slov animant (živý nebo hýbající se) a arx, což znamená přibližně „pevnost“ nebo „citadela“. To je pro obrněného dinosaura velmi trefné, protože lze celé rodové jméno přeložit jako „živá/pohyblivá pevnost“. Název vychází ze starého textu amerického paleontologa Richarda S. Lulla, který o ankylosaurech smýšlel jako o „… pohyblivých pevnostech, na které bylo prakticky nemožné útočit…“. A to přestože oproti obrům, jakým byl geologicky mladší Ankylosaurus magniventris, představoval animantarx pouhého drobečka. Tento obrněný dinosaurus měl totiž lebku dlouhou jen 25 centimetrů a stehenní kost 41,5 centimetru, jeho celková délka tak zřejmě nepřesahovala 3 metry. Podle Gregoryho Paula dosahovala hmotnost dospělého animantarxe jen asi 300 kilogramů, čímž se řadil mezi nejmenší známé zástupce ankylosaurů. Pro srovnání lze uvést, že hmotnost velkých exemplářů ankylosaura mohla dosahovat zhruba 8000 kilogramů.

Dodnes známe pouze jedinou fosilii animantarxe, představující nekompletní lebku a postkraniální kostru. Naštěstí jde o materiál dostatečně kompletní, aby umožnil interpretovat mnohé anatomické zvláštnosti tohoto tyreofora. Animantarx byl ankylosaurem z kladu Nodosauridae. Ve stejných vrstvách souvrství byly objeveny fosilie dalších více než 80 druhů obratlovců, takže animantarx žil ve velmi druhově bohatém prostředí s vysokou biodiverzitou. Spolu s ním žily na přelomu rané a pozdní křídy v Utahu také ryby, žáby, ještěři, hadi, krokodýli, jiní dinosauři i primitivní formy savců a ptáků. Mezi známé druhy ornitopodů sem patřila Eolambia, spolu s ním se animantarx musel mít na pozoru před velkými teropody. Zdejší ekologické prostředí odpovídalo rozsáhlé říční nivě a bylo velmi pestrým a bohatým společenstvím.

  • Rekonstruovaná kostra druhu Animantarx ramaljonesi. Tento ankylosaur byl jedním ze severoamerických nodosauridů, „obrněných“ býložravých dinosaurů, kteří patří k druhům nejlépe vybaveným k obraně před predátory (Kabacchi, CC BY 2.0).

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *