Vůdčí zkamenělina

Pokud chce paleontolog zjistit stáří sedimentárních hornin, které ho zajímají, může využít služeb několika oborů; mj. biostratigrafie. Ta se řídí zákonem stejných zkamenělin, který říká, že vrstvy obsahující stejné zkameněliny, mají přibližně stejné stáří. Zkameněliny, které se pak k určování stáří berou v úvahu především, se nazývají vůdčími. Tyto zkameněliny musí splňovat několik požadavků:

• jsou dobře určitelné
• musí se v horninách vyskytovat hojně
• neměly by být příliš závislé na prostředí
• mají co největší geografický rozsah
• jsou typické pro co možná nejkratší časový úsek

Většina geologických období má své typické vůdčí zkameněliny. Tak např. pro určování stáří paleozoických hornin různých období jsou nejčastěji využívány druhy trilobitů, konodontů, graptolitů, ramenonožců nebo třeba hlavonožců.