Holotyp

Když je popisován nový druh, je z fosilního materiálu nutné vybrat exemplář, na jehož základě jsou vytyčeny znaky, které tento druh odlišují od ostatních (dříve pojmenovaných) organizmů. Tento vybraný exemplář se nazývá holotyp a slouží jako hlavní srovnávací materiál daného druhu. Např. holotyp druhu Tyrannosaurus rex nese katalogové číslo CM 9380. Pokud chce vědec např. srovnat anatomické znaky nově objeveného materiálu se znaky přítomnými u tyranosaura, měl by svůj materiál předně srovnat s exemplářem CM 9380.